Đây là một trong những vấn đề có lẽ nhiều bạn yêu thời trang nay nhưng chưa dám sử dụng vì sợ khi đeo lên sẽ dễ bị phát hiện và có cảm giác không an toàn, cũng có một số bạn lo chất liệu tóc làm bang nilon sẽ không được tự nhiên như… (0 comment)

Hot <span>News</span>